Svatba L&M

1 doma

2 před obřadem

3 obřad

4 po obřadu

5 oběd Svahová

6 Svahová mejdan

7 Svahová ráno